Income|Outcome este...
o experiență de business în care participanții devin executivi de top, echipele se transformă în corporații gigant, iar spațiul de învățare într-o piață concurențială, dinamică și în continuă schimbare.

CUM LUCRAM?

În cadrul activităților, participanții devin antreprenori sau manageri executivi.
Echipele în care activează devin firme care acționează în piață.
Sala de curs devine ea însăși, o întreagă piață concurențiala.

Simularea creează un context ideal pentru învățare, și lecțiile însușite au aplicații imediate, fiind direct transferabile în realitatea simulării, și mai apoi, în realitatea de zi cu zi.
Participanții își vor îmbunătăți competențele de ordin financiar și analitic pe măsură ce se vor “juca” cu sumele de bani, vor planifica și acționa treptat în activități din ce în ce mai complexe, în care apar tot felul de situații provocatoare, care sunt întâlnite în viața reală.

Programul folosește o gamă variată de instrumente de învățare experiențială: auditiv, vizual, kinestezic.Transformarea unor raportări tabelare în forme vizuale ușor de înțeles, de utilizat și de reținut, reprezintă o experiență care are mare impact asupra participanților.
Bilanțul contabil este prezentat într-o formă bine structurată, care modelează exact rolul lui în managementul financiar: prezentarea tuturor resurselor pe care le are o firmă și a surselor financiare din care provin.Contul de profit și pierderi evidențiază toate elementele importante pentru analiză și luare decizii: marja brută, profit operațional, profit înainte de impozitare, profit net. Ce este EBITDA? Ce este EBIT? Ce semnificații au și ce “comunică” toți acești indicatori?Modul în care circulă banii în organizație:
  • de ce putem avea profit și totuși să nu dispunem de sumele de bani necesare activităților curente?
  • de ce nu putem face investiții, deși piața și concurența ne obligă să le facem?Cum putem analiza modul în care este capabilă organizația să creeze plus-valoare?
Cum apar diverșii indicatori legați de Contul de profit și pierdere?
Care este corelația dintre performanța activității de azi și modul în care se va dezvolta organizația noastră în viitor?


Aranjarea optimă a sălii de training