managing3 este...
prima simulare care ilustrează atât vizual cât și tactil relațiile dintre diferitele discipline de management. Acest lucru oferă participanților o experiență de învățare unică! Inclusiv modul în care pot transfera, direct, ceea ce au învățat în domeniul lor de responsabilitate!
Target group Numar maxim de participanti Perioada de desfasurare

 • line manageri,
 • middle manageri,
 • viitori manageri,
 • antreprenori
 
 • 25 de participanti
 
 • 2 zile

 

Responsabilitatea managerilor – mai mult decât o singură disciplină

Parcurgând mai multe perioade/cicluri ale afacerii, participanții (manageri sau persoane vizate pentru poziții manageriale) experimentează impactul comportamentului și deciziilor lor în trei domenii de bază ale responsabilității:
 • Managementul strategic – competitivitatea, definirea obiectivelor și strategiei companiei
 • Managementul financiar – costuri, profitabilitate și indicatori de performanță (KPI)
 • Managementul resurselor umane – motivare, leadership și bugete de timp limitate


De ce este Simdustry-Managing3®  o simulare "manusa" pentru compania dumneavoastra?
 • Simdustry-Managing3® oferă participanților o “imagine din elicopter” generală  asupra proceselor de luare a deciziilor și asupra interdependențelor dintr-o companie dar, în același timp, crează o perspectivă specifică propriei firme și provocărilor cu care aceasta se confruntă într-un mediu competitiv.
 • Întotdeauna simularea Simdustry-Managing3® este adaptată  specificului business-ului propriu prin liste de verificare, carduri de evenimente și alte elemente relavante, pe baza obiectivelor specifice de învățare pentru grupul țintă respectiv. În acest fel sunt oglindite în simulare procesele de business, scenariile și conexiunile din compania dumneavoastră.

Ce beneficii îmi poate aduce Simdustry-Managing3®?
Clienții din toată lumea apreciază diversitatea și flexibilitatea simulării Simdustry-Managing3®  deoarece...
 ... permite angajaților să înțeleagă și să pună în practică dependențele mutuale dintre cele trei domenii principale ale responsabilității lor
 • managementul resurselor umane
 • managementul financiar
 • managementul strategic
... oferă o înțelegere specifică a managementului factorilor de succes relevanți ai companiei  și, astfel, contribuie la succesul pe termen lung al afacerii
... oferă o experiență de învățare sustenabilă, plăcută, interactivă, cu legătură directă, individuală cu realitatea 

Ce anume face ca Simdustry-Managing3®  sa fie „speciala“?

Adaptăm Simdustry-Managing3® la obiectivele de învățare proprii ale companiei, încorporând elemente specifice companiei și industriei în care activați.

1. Cardurile de eveniment

Scop: Descrie evenimente interne și externe neprevăzute
Cardurile de eveniment sunt introduse în simulare la momente predefinite, pe durata unui an financiar.
Creăm carduri de eveniment specifice, descriind evenimente neprevăzute precum:
 • evenimente interne
 • evenimente specifice industriei sau sectorului
 • evenimente economice regionale sau globale
2. Lista de verificare 

Scop: Ilustrarea activităților interne și externe ale companiei și asocierea acestora cu fluxurile valorii
Pe baza listelor de verificare, participanții simulează  procesele de business, pe durata unui an financiar.
Încorporăm în listele de verificare:

 • elemente specifice relevante afacerii proprii
 • temele principale care apar într-un ciclu de business, pe baza obiectivelor de învățare agreate.