managing3 este...
prima simulare care ilustrează atât vizual cât și tactil relațiile dintre diferitele discipline de management. Acest lucru oferă participanților o experiență de învățare unică! Inclusiv modul în care pot transfera, direct, ceea ce au învățat în domeniul lor de responsabilitate!
Care sunt temele specifice de învățare în Simdustry-Managing3®?
 • Personalul – cheia succesului
  • Ce îmi este necesar, ca manager, pentru a mă asigura că angajații își pot utiliza potențialul și se pot dezvolta în companie?
  • Subiecte posibile – timpul și managementul propriu, stiluri de management, instrumente, motivare etc.
 • Apetitul pentru business – limite și posibilități pentru o creștere sănătoasă a afacerii
  • Cum să echilibrez “apetitul pentru business” cu capacitatea actuală și viitoare a firmei?
  • Subiecte posibile – planificarea strategică a resurselor, luarea deciziilor, comunicarea etc.
 • Investițiile – deciziile de investire pe baza analizelor financiare
  • Ce este necesar pentru a realiza o investiție sustenabilă din punct de vedere economic?
  • Subiecte posibile – cunoștințe de business de bază, indicatori cheie, gândire antreprenorială etc.
 • Flexibilitate – focusare, re-focusare, stabilirea priorităților
  • Ca manager, în fața căror schimbări trebuie să reacționez într-un mediu de afaceri?
  • Subiecte posibile – analiza competitivității strategice, evaluarea riscurilor, nevoile de adaptare etc.
 • Imaginea - controlul conștient al imaginii externe a firmei
  • Ce factori trebuie să observ și să influențez pentru a  întări imaginea brandului companiei?
Subiecte posibile – poziționarea, atractivitatea brandului și a companiei, potențialul de dezvoltare etc


Care sunt conceptele pe care se focalizează simularea Simdustry-Managing3®?


Focus –Management Financiar

Prin intermediul simulării participanții dobândesc o perspectivă eficace asupra celor trei elemente ce descriu situația financiară și cifrele cheie relevante pentru companie și industrie. Vor experimenta importanța variabilelor financiare, mecanismele de control financiar, gestiunea costurilor și alte elemente ale domeniului financiar.În plus, participanții experimentează interacțiunea dintre sarcinile lor de management financiar cu celelalte responsabilități manageriale: constrângerile financiare limitează achizițiile, dezvoltarea talentelor și invesțiile viitoare semnificative.Focus –Management Strategic

Având responsabilitatea să-și conducă “propria companie", participanții trebuie să-și dezvolte strategia de firmă și să reacționze permanent la schimbările care afectează competiția. Astfel ei experimentează gândirea strategică și lucrează cu elemente privind generarea, implementare și managementul strategiei.În plus, participanții experimentează nemijlocit interacțiunea dintre sarcinile lor de "management strategic " cu alte domenii de responsabilitate managerială: erorile de strategie au impact asupra imaginii în piață și asupra puterii financiare ale companiei.Focus – Management Resurselor Umane/ leadership

În simulare participanții iau decizii privind: angajarea sau concedierea salariaților, managementul sarcinilor și al timpului pe diferite nivele ierarhice, măsuri pentru dezvoltarea și motivarea angajaților. Astfel sunt introduse noțiuni despre leadership și comunicare, managementul timpului, motivare și delegare.Participanții înțeleg felul în care responsabilitățile lor de “management al resurselor umane" interacționează cu cele din alte domenii manageriale: imobilitatea strategică și operarea în condiții de restricții financiare conduc la demotivare, dezvoltare deficitară a angajaților și slabă performanță.