SimFLEX este...
o simulare ce îi provoacă pe participanți să se transforme în managerii unor companii care se află în competiție pe o anumită piață. Pe parcursul mai multor ”cicluri financiare anuale”, participanții vor trebui să stabilească obiective strategice, să ia decizii de business și să gestioneze operațiuni pentru ca firma pe care o conduc să devină cea mai de succes din piață!
Ce subiecte poate acoperi SIMDUSTRY® flexible?

În funcție de obiectivele individuale de învățare (atât ale companiei cât și ale participanților) conținutul trainingului este adaptat nevoilor clienților – cu focus asupra “cunoștințelor despre aspectele financiare și a celor legate de conducerea afacerii” sau asupra “cunoștințelor legate de strategie și acțiunile necesare” sau asupra ambelor aspecte.

Alte opțiuni ar putea fi:

 • Înțelegerea aspectelor fundamentale ale afacerii
 • Explicarea bilanțului, a balanței de profit și pierderi, a cash flow-ului
 • O trecere în revistă a controlling-ului și o privire asupra managementului costurilor (cost types and cost center accounting, direct costs and overheads, etc.)
 • Înțelegerea celor mai importanți indicatori ai companiei dvs. (KPIs)
 • Înțelegerea și interpretarea rapoartelor/documentelor economice ale afacerii
 • Dezvoltarea strategiei și procesul luării deciziilor strategice


Care
sunt subiectele abordate?

Cunoștințele Financiare

Valorile fluxurilor financiare din cadrul afacerii dvs. sunt materializate prin intermediul unor monede, marcatori pentru credite, mici bolțuri, cutiuțe și alte materiale specifice simulării.

Aceasta este cea mai înaltă expresie a unei învățări de durată – învățarea prin intermediul vizualizării și al simțului tactil.

Participanții:

 • vor completa cele trei documente ale unui an financiar la finalul fiecărei perioade
 • vor calcula cifrele relevante și structura costurilor
 • vor analiza modelele financiare ca bază a deciziilor viitoare

Strategia

Fiind membrii unor companii aflate în competiție, participanții vor dezvolta strategii individuale luând decizii cu privire la produse, fabrici, mărimea producției, structura prețurilor, canale de vânzare, optimizarea proceselor, managementul calității, etc.

După trecerea fiecărui an sunt identificate și analizate efectele și  interdependențele deciziilor luate pe termen scurt sau mediu.

De asemenea, sunt luate în considerare masivele schimbări competiționale, se discută și apoi se hotărăsc acțiunile ce trebuie făcute în fiecare caz.


Procesele
interne și legătura dintre acestea

Identificând și analizând deciziile strategice, vizualizând fluxurile din cadrul companiei și cu ajutorul materialelor simulării (monede, indicatori, cutiuțe) participanții vor identifica și analiza, de asemenea:

 • Care departamente au colaborat, când, și în ce manieră astfel încât firma a avut succes? Ce interdependențe apar în cadrul acestei colaborări?
 • Care dintre deciziile strategice a avut impact și care a fost impactul acestora asupra îmbunătățirii sau deteriorării proceselor din cadrul afacerii și implicit asupra succesului companiei?